20150429_094631Конференција посвећена европском процесу животне средине и здравља одржана је у Израелу у организацији Владе Израела и Светске здравствене организације (СЗО) На Конференцији су учествовали високи представници европских земаља задужени за област животне средине и здравља, представници међународних и невладиних организација, медија и осталих учесника у овом процесу.
Нашу делегацију предводио је амбасадор РС у Израелу Милутин Станојевић, а у њеном саставу били су Биљана Филиповић, шеф Одсека за међународну сарадњу и одрживи развој у Министарству пољопривреде и заштите животне средине – национални координатор за област животне средине, мр сци мед Бранислава Матић Савићевић, шеф Одсека за хуману екологију и школску хигијену у Институту за јавно здравље Србије – национални focal point при СЗО, као и др Петар Булат, редовни професор и продекан Медицинског факултета Универзитета у Београду и представник Института за медицину рада.

На Конференцији, земље европског региона СЗО имале су прилику да процене стање животне средине и здравља у Европи и централној Азији. С обзиром да се радило о средњорочном прегледу процеса, размотрен је напредак, као  и недостаци у испуњавању временски обавезујућих циљева који су пре пет година постављени на Петој министарској конференцији о животној средини и здрављу у Парми (Декларацијом из 2010. све земље обавезале су се по први пут да испуне пет временски ограничених циљева у области животне средине и здравља; они укључују: обезбеђивање чисте воде и санитације, здраве и безбедне инфраструктуре за физичке активности, окружење ослобођено дуванског дима и отровних хемикалија и елиминисање болести у вези са азбестом). Учесници су такође разматрали напредак и планове у областима као што су квалитет ваздуха (амбијентални и спољашњи), климатске промене и бука.

20150429_160332-1У експертском делу Конференције,  национални координатор за област животне средине у европској радној групи СЗО Биљана Филиповић,  говорила је о конкретним резултатима на плану заштите животне средине, а који су у вези са европским процесом животне средине и здравља, као и спровођењем циљева Декларације из Парме на националном нивоу. Представила је напредак у спровођењу Паневропског процеса транспорта, животне средине и здравља, значај прихватања партнерства са Аустријом у доношењу европског Мастер плана за промоцију бициклизма, као и улогу надлежних министарстава у даљим акткивностима којима ће се мотивисати локлане заједнице да промовишу одрживе моделе саобраћаја у служби адекватне животне средине и здравља. Представљен је и партнерски пројекат Министарства, Градског Секретаријата за заштиту животне средине и УНДПа ”Модел одрживог транспорта у Београду”, кроз постер презентацију која је јавно и медијски промовисана током конференције.

На маргинама Конференције, у разговорима са организаторима и високим представницима СЗО, председавајућим (Немачка) и копредседавајућим (Македонија), те члановима других делегација, учешће Србије у регионалном процесу животне средине и здравља високо је оцењено, као и наступ делегације РС у целини на Конференцији.