У Зрењанину је данас одржан први од шест едукативних скупова у оквиру кампање „Не пали стрњику!“ коју реализује Министарство заштите животне средине са Програмом Уједињених нација за развој – УНДП и Ловачким савезом Србије.

На изузетно посећеној информативно-едукативној радионици која је окупила чланове ловачких удружења, пољопривредно-чуварских служби, Одељења за ванредне ситуације, добровољног ватрогасног друштва,  и других надлежних и заинтересованих ентитета овог подручја, предочене су могуће погубне последице уништавања биљних остатака на стрним усевима паљењем пожара.

Како је том приликом речено, последице паљења стрњике могу бити огромна материјална штета и изгубљени људски животи, а посебна штета наноси се природи. Душан Огњановић из Сектора за заштиту природе и климатске промене Министарства, објаснио је да су паљењем стрњике угрожени читави екосистеми и наноси велика штета по укупан биодиверзитет Србије. Заштићена природа, делови природе који нас окружују припадају свима нама, и штету насталу пожарима трпимо сви ми, истакао је Огњановић. Грешке у управљању природом много коштају једну земљу, због чега је заштита биодиверзитета и безбедносно питање. Постоје бројни негативни ефекти паљења стрних остатака на обрадивим површинама у Србији, који се односе на озбиљне последице по дивље биљне и животињске врсте, њиховe популацијe и станишта, екосистеме и коридоре који их повезују. Паљевином се дешавају велики поремећаји у екосистемима, па на таквим површинама могу да се појаве инвазивне врсте, глодари, што уз смањење плодности земљишта представља додатни губитак за пољопривреднике, навео је, између осталог, Огњановић.

Бранислав Галешев из Сектора за надзор и предострожност Министарства указао је, поред осталих, и на последице емисије штетних и опасних материја по животну средину до којих долази услед ових пожара. Он је позвао грађане да реагују, и уколико виде појаву пожара на отвореном простору, поднесу пријаву надлежној инспекцији, по могућству уз фотографију подручја које гори, са  уписаним временом и местом.

Новак Андрић, председник Ловачког савеза Војводине указао је да пожари услед паљења стрњике на отвореном представљају велику претњу ловној дивљачи и наносе велику штету овом националном ресурсу. Он је истакао да ће се ловци у пуном капацитету укључити у ову кампању и појачати контролу у ловиштима, и уз сарадњу са свим надлежним субјектима допринети спречавању ових незаконитих радњи.

Како је Карло Квапил из Ловачког савеза Србије нагласио, у оквиру кампање „Не пали стрњику!“ биће организоване радионице и у другим градовима Србије, како би сазрела свест у јавности да је спаљивање стрњике вишеструко штетно.

У расправи која је отворена, дат је низ предлога за сузбијање ове појаве, и дата иницијатива за заоштравање казнене политике.