„Решење за  проблем отпада су регионални центри за управљање отпадом. Када би данас очистили читаву Србију од отпада који се баца у реке и шуме и на дивље депоније, опет би се већ сутра вратио у још већим количинама, све док у функцију не ставимо 27 регионалних центара за управљање отпадом. Без региооналних центара нећемо очистити Србију и зато је стратешки циљ успостављање система за управљање отпадним водама и отпадом“, рекао је министар заштите животне средине Горан Триван обраћајући се на манифестацији Министарства заштите животне средине поводом обележавања Европске недеље смањења отпада (ЕВВР). 

Обраћајући се учесницима манифестације, којом се Србија придружује највећој европској  кампањи и иницијативама за подизање свести о потреби смањења отпада, ЕВВР Триван је казао да је  Европа перјаница највиших стандарда у животној средини које  хоћемо да пратимо због здравог живота наших грађана и будућих генерација.

„Без заједничког одговорног односа читавог друштва,  јавног и цивилног сектора, локалних самоуправа, привреде и сваког грађанина нећемо много учинити на решавању загађеља животне средине, у којој је отпад највећи и највидљивији загађивач.  Посебно је важно да локалне самоуправе преузму свој део одговорности  за стварање здравих услова живота за грађане, при чему имају стручну и финансијску подршку Министарства које је ове године уложило преко 400 милиона динара за санирање несанитарних депонија у општинама  и за израду пројектно-техничке документације која је предуслов за изградњу постројења за прераду отпада.

Министар је указао да ће се, Усвајањем измена и допуна Закона о управљању отпадом и доношењем концепције управљања амбалажним отпадом, која се планира до краја године, законски унапредити ова област. Како је објаснио, наведеним изменама наставља се даље уређење управљања пластичним кесама и надлежност спушта до јединица локалних самоуправа, уређује се у већој мери област управљања фармацеутским отпадом, унифицира систем издавања дозвола за све нивое власти, уводи појам сакупљачког места које се налази на месту продаје производа на коме ће грађани моћи предати отпад из домаћинства као што су например  отпадне батерије, отпад од електронских и електричних прозивода и сл. Триван је указао да се животна средина не може загађивати без санкционисања и да смо се, захваљујући акцији МЗЖС која се  води у сарадњи са МУП и тужилаштвом на откривању незаконито закопаног опасног отпада,  суочили са криминалним пословима у управљању отпадом. Наводећи  да је и протеклих дана откривено још једно место где је незаконито складиштен опасни отпад, министар је казао да се изменама  Закона  уводи строжа контрола за достављање нетачних податка Агенцији за заштиту животне средине о количнима отпада и сузбија нелегално депоновање отпада тако да правоснажно осуђена правна лица и предузетници губе право на добијање дозвола за управљање отпадом.

Триван је рекао  да  смо започели успостављање система за сакупљање и прераду отпада, односно изградњу целокупне инфраструктуре регионалних центара за управљање чврстим комуналним отпадом, трансфер станица за сакупљање и сепарацију рециклабилног отпада, рециклажних дворишта, постројења за искоришћење отпада у циљу добијања енергије, и да нам је у том захтевном и скупом послу драгоцена помоћ и подршка какву имамо од пријатељске Краљевине Шведске.

О сарадњи са партнерима из Шведске на пројектима који се већ реализују у Србији и о планираним активностима примарне сепарација отпада којом ће бити обухваћено 17 општина и четири регионалне депоније, говорио је амбасадор Краљевине Шведске у Београду, Јан Лундин. Он је истакао да је Србија направила важне кораке у успостављању система управљања отпадом и да је на добром путу да се отвори Поглавље  27 у коме су високи али достижни стандарди.

Амбасадор Републике Турске у Србији Танжу Билгич говорио је о пројекту “Нулти отпад” – глобалној кампањи за прераду отпада, чији је покровитељ прва дама Турске Емине Ердоган а који је заједно са министром заштите животне Гораном Триваном промовисала у амбасади Турске у Београду. Указао је на важност сарадње у заштити животне средине и подсетио на заједничку успешну акцију повратка белоглавог супа Добриле из Турске у Србију.

Да је смањење отпада, његова прерада и рециклажа еколошки, друштвено и економски одговоран и важан посао, на коме су спремни да заједно са Министарством раде како би Србија напредовала у заштити животне средине, потврдили су и  председник Удружења рециклера Србије Владимира Живаљевић и генерални директор Фабрика картона Умка Милош Љушић.

Европска недеља смањења отпада је међународна иницијатива која сваке године широм Европе подржава акције у току једне недеље, које имају за циљ промовисање смањења отпада, али и подизањe јавне свести о отпаду као ресурсу.