Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan obišao je sa gradonačelnikom Leskovca Goranom Cvetanovićem  početak radova na izgradnji Druge faze po kapacitetu – linije mulja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) Leskovac u selu Bogojevce nadomak tog grada, koju finansira Vlada Republike Srbije preko Ministarstva zaštite životne sredine. Realizacijom ove faze projekta uz već završenu Prvu fazu kao i radove na izgradnji kolektora Leskovac će 2020. godine imati završeno moderno Centralno postrojenje za preradu otpadnih voda. Projekat obuhvata izgradnju Centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (CPPOV), izgradnju glavnog gradskog kolektora i proširenje kanalizacione mreže u prigradskim naseljima.

„Prerada otpadnih voda je najvažnija početna tačka u dostizanju evropskih standarda u zaštiti  životne sredine. Ako su vam zagađene vode, zagađeno vam je zemljište, hrana, ugroženo zdravlje. Lepe i moderne Srbije nema bez čiste i zdrave životne sredine i zato danas ovde u Leskovcu zajedno sa gradonačelnikom ovoga grada pokazujemo kako Srbija može da izgleda kada završimo ovaj  projekat prečišćavanja otpadnih voda”,  rekao je ministar Trivan.

On je ukazao da se u Srbiji prerađuje manje od 10 odsto otpadnih voda i  naveo da bi za izgradnju 359 sistema za preradu otpadnih voda trebalo izdvojiti približno pet milijardi evra . Dodao je da je najvažniji deo posla resornog ministarstva u poslednje dve godine bio stvaranje uslova za investiranje u životnu sredinu kroz izradu projektno-tehničke dokumentacije koja će se podstaći kreditom od 200 miliona evra.

Govoreći o  teškoćama u ranijoj  realizaciji ovog projekta ministar Trivan  je kazao da su one prevaziđene zajedničkim naporom Grada Leskovca, Ministarstva i Vlade jer, kako je istakao  nemamo pravo  da odustanemo i ne iskiristimo finansijska sredstva koja su uložena i koja se ulažu u ovaj projekat od strane Evropske unije kroz IPA fondove, Vlade Holandije kroz program ORIO kao i Vlade Srbije  i MZŽS  a koja obezbeđuju da građani Leskovca imaju zdravu životnu sredinu.

Navedeni projekat se uklapa u ukupne napore Grada Leskovca da ostvari dugoročne ciljeve zaštite zdravlja ljudi i životne sredine. Ovim projektom, kako je rekao gradonačelnk Goran Cvetanović, Leskovac će stati u red  evropskih gradova koji brinu o zdravoj životnoj sredini za svoje građane i dati doprinos u dostizanju  ciljeva evropskih standarda  Poglavlja 27 koje je najzahtevnije, najteže i najskuplje u pregovorima sa EU.

Ministar Goran Trivan i gradonačenik Grada Leskovca Goran Cvetanović obišli su i izgrađene objekte Prve faze PPOV Leskovac – linija vode i razgovarali sa izvođačima radovima.