Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan razgovarao je danas sa načelnikom Šumadijskog upravnog okruga Biljanom Ilić Stošić i predsednikom Opštine Knić Miroslavom Nikolićem koji su ga  informisali o ekološkim problemima sa kojima se suočava opština Knić.

Predsednik opštine Knić je rekao da se ta mala i nerazvijena opština suočena sa  problemima komunalnog otpada, otpadnih voda i  otpada na obalama Gruže koji nosi latentnu opasnost za zagađenje Gružanskog jezera,  akumulacije  iz koga se vodom  snabdeva više od 300.000 građana šumadijskog okruga. On je ukazao da je opština, kojoj nedostaju finansijski i administrativni kapaciteti, namerna da rešava sve ove probleme u saradnji sa Šumadijskim upravnim okrugom i da im je potrebna podrška Ministarstva zaštite životne sredine kako bi pripremili projektno-tehničku dokumentaciju za izgradnju postrojenja za preradu otpada i otpadnih voda.

Ministar Trivan  je ukazao da nema važnijeg posla od prerade otpadnih voda i rešavanja pitanja komunalnog otpada jer se tako čuvaju najvažniji  prirodni resursi zemljište i voda.  Podsetio je da naša zemlja ima najmanje površinskih voda u regionu i da je zato važno da se sačuvaju i veštačke akumulacije koje obezbeđuju vodosnadbevanje građana pijaćom vodom kakvo je jezero Gruža i da se brine o očuvanju i zaštiti jezera. Trivan je kazao da je razvoj ekološki održivog sistema upravljanja otpadom od suštinske važnosti  kako na regionalnom tako i na lokalnom nivou.

„Ministarstvo pruža stručnu i finansijsku podršku  opštinama  u izradi projektno-tehničke dokumentacije kako bi našli rešenja koja će biti ekološki ekonomski i društveno isplativa i  korisna – objasnio je Trivan. Ministar je rekao da će Ministarstvo pružiti svu stručnu i svaku podršku opštini Knić kako bi se problem sagledao u celosti, a zatim pronašla moguća rešenja, reciklažni centri ili postrojenja za biomasu, radi trajnog rešavanja problema zagađenja i što boljeg upravljanja i jačanja kapaciteta u oblasti zaštite životne sredine.