Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

животна средина

24. септембар 2014.

Зa живoтну срeдину пoтрeбнo 10,6 милиjaрди евра

24. септембра 2014.|

Унaпрeђeњe oблaсти живoтнe срeдинe Србиjу ћe кoштaти oкo 10,6 милиjaрди евра, a oд тe свoтe 5,5 милиjaрди евра бићe улoжeнo зa рeшaвaњe прoблeмa oтпaдних вoдa и вoдoснaбдeвaњe, изjaвилa je дaнaс министaр пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe Снeжaнa Бoгoсaвљeвић Бoшкoвић.
17. септембар 2014.

Велико интересовање јавности за Поглавље 27 Животна средина

17. септембра 2014.|

У периоду од 15. до 19. септембра у Бриселу се одвија Експланаторни скрининг за Поглавље 27 током кога ће бити разматрана питања из области животне средине и климатских промена. Делегацију предводи шеф преговарачке групе, државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине – мр Стана Божовић, заједно са шефом Преговарачког тима проф. др Тањом Мишчевић.
17. септембар 2014.

Стана Божовић: ”Србија је спремна да интензивира процес усаглашавања у области животне средине”

17. септембра 2014.|

У Бриселу је у току експланаторни скрининг за поглавље 27 током кога ће се разматрати области хоризонталног законодавства, квалитета ваздуха, заштите од буке, управљања отпадом, заштита природе, хемикалије, контрола индустријског загађења и управљање ризиком и климатске промене. Скрининг ће трајати до петка, 19. септембра, а делегацију предводи шеф преговарачке групе, државни секретар Министарства пољопривреде и животне средине Стана Божовић.
16. септембар 2014.

Почео експланаторни скрининг за Поглавље 27 Животна средина у Бриселу

16. септембра 2014.|

Данас је у Бриселу отворен експланаторни скрининг за поглавље 27 Републике  Србије.  Експланаторни скрининг ће трајати до 19. септембра и на њему ће се разматрати следеће области: хоризонтално законодавство, квалитет ваздуха, заштита од буке, управљање отпадом, заштита природе, хемикалије, контрола индустријског загађења и управљање ризиком и климатске промене.
28. јул 2014.

Мр Стана Божовић најавила усвајање сета закона из области животне средине до краја године

28. јула 2014.|

Државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине мр Стана Божовић изјавила је данас да ће до 15. септембра 2014. године бити познат модел по коме ће се финансирати област заштите животне средине. „Министарство пољопивреде и заштите животне средине тражи модел за финансирање у области зaштите животне средине, а пре свега за рециклажну индустрију, где је држава у обавези да управља отпадом и да на конкурсима и кроз субвенције даје подстицај привреди.