Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

zahtevi

17. jul 2014.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa bagerovanjem iz korita Save, od km 72+300 do km 73+300, na delu K.P. br. 5523, KO Provo, So Vladimirci (br. 353-02-02-434/2014-05)

17. jula 2014.|

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa bagerovanjem iz korita Save, od km 72+300 do km 73+300, na delu K.P. br. 5523, KO Provo, So Vladimirci (br. 353-02-02-434/2014-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.

17. jul 2014.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja opasnog otpada iz termičke metalurgije bakra i dr. obojenih metala i otpadnih akumulatora, na K.P. 1534, KO Kragujevac 1 (broj 353-02-156/2014-05)

17. jula 2014.|

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja opasnog otpada iz termičke metalurgije bakra i dr. obojenih metala i otpadnih akumulatora, na K.P. 1534, KO Kragujevac 1 (broj 353-02-156/2014-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.

17. jul 2014.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja opasnog otpada – otpadnih vozila, ee opreme, otpadnih olovnih akumulatora i dr. Na K.P. 640/2, KO Mačkat, So Čajetina (broj 353-02-2117/2013-05)

17. jula 2014.|

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja opasnog otpada – otpadnih vozila, ee opreme, otpadnih olovnih akumulatora i dr. Na K.P. 640/2, KO Mačkat, So Čajetina (broj 353-02-2117/2013-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.

13. jun 2014.

Obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za odlaganje otpada na deponiju neopasnog otpada JKP „Regionalna deponija Pirot“

13. juna 2014.|

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za odlaganje otpada na deponiju neopasnog otpada od strane operatera JKP „Regionalna deponija Pirot“, ul. Muntina padina bb.