Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

zahtevi

17. jul 2014.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije objekata za reciklažu otpada, mineralnih ulja, prečišćavanje emulzija i zauljenih voda na KP 816 KO Krnjača, Palilula (broj 353-02-548/2014-05)

17. jula 2014.|

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije objekata za reciklažu otpada, mineralnih ulja, prečišćavanje emulzija i zauljenih voda na KP 816 KO Krnjača, Palilula (broj 353-02-548/2014-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.

17. jul 2014.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta dogradnje aerodromske infrastrukture za prihvat putnika na aerodromu Ponikve kod Užica (br. 353-02-516/2014-05)

17. jula 2014.|

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta dogradnje aerodromske infrastrukture za prihvat putnika na aerodromu Ponikve kod Užica (br. 353-02-516/2014-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.

17. jul 2014.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za razlaganje vazduha asu Bor na K.P. 800/2 KO Bor, SO Bor (br. 353-02-603/2014-05)

17. jula 2014.|

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za razlaganje vazduha asu Bor na K.P. 800/2 KO Bor, SO Bor (br. 353-02-603/2014-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.

17. jul 2014.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije dalekovoda dv 110 kv br. 150 TS Bor 1 – TS Majdanpek 1 i dv 110 kv br. 177 TS Bor 2 –TS Majdanpek 2 (br. 353-02-398/2014-05)

17. jula 2014.|

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije dalekovoda dv 110 kv br. 150 TS Bor 1 – TS Majdanpek 1 i dv 110 kv br. 177 TS Bor 2 –TS Majdanpek 2 (br. 353-02-398/2014-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.

17. jul 2014.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije peska i šljunka sa spruda u koritu reke Južne Morave, od km 107+184 do km 107+573, KO Rusna, SO Doljevac, (br. 353-02-158/2014-05)

17. jula 2014.|

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije peska i šljunka sa spruda u koritu reke Južne Morave, od km 107+184 do km 107+573, KO Rusna, SO Doljevac, (br. 353-02-158/2014-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.