Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

tretman otpada

30. jul 2015.

Obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje Dozvole za tretman neopasnog otpada u mobilnom postrojenju preduzeća „BREM GROUP“ d.o.o. Beograd

30. jula 2015.|

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09 i 88/2010) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za tretman neopasnog otpada u mobilnom postrojenju od strane „BREM GROUP“ d.o.o. Beograd.
29. jul 2015.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za tretman neopasnog i opasnog otpada u mobilnom postrojenju, od strane operatera „NIS“ AD iz Novog Sada ulica Narodnog fronta br. 12, 21000 Novi Sad

29. jula 2015.|

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine na osnovu čl. 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“ 36/09 i 88/10) objavljuje
22. maj 2015.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport infektivnog medicinskog otpada-opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije i skladištenje i tretman navedenog otpada, na lokaciji „Dom zdravlja Žagubica“ iz Žagubice

22. maja 2015.|

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj 36/2009, 88/10) objavljuje
27. mart 2015.

Obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za tretman opasnog otpada u mobilnom postojenju „PROHEMA SRB“d.o.o. Beograd

27. marta 2015.|

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09 i 88/2010) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za tretman opasnog otpada u mobilnom postrojenju od strane „PROHEMA SRB“d.o.o. Beograd.
29. avgust 2014.

Informacija o privremenoj zabrani tretmana otpada u „EKOSEKUND“ d.o.o., Beograd

29. avgusta 2014.|

„EKOSEKUND“ DOO Beograd poseduje Integralnu dozvolu za sakupljanje, tretman i skladištenje otpada. Izvršena je kontrola usklađenosti rada sa Integralnom dozvolom i Zakonom o upravljanju otpadom. Republička inspekcija za zaštitu životne sredine je dana 4.8.2014.god. donela na osnovu čl. 51. Zakona o zaštiti životne sredine Rešenje kojim se privremeno zabranjuje obavljanje tehnološkog postupka tretmana korišćenih rabljenih ulja dok se ne izvrši ispitivanje proizvoda, poluproizvoda i sirovina u pogledu mogućeg štetnog uticaja na životnu sredinu, sa rokom izvršenja odmah. Istim Rešenjem je određeno da privremena zabrana ostaje na snazi dok se ne pribave rezultati ispitivanja od akreditovane stručne laboratorije da proizvodi RU 10, RU 68 i Oplatol, dobijeni preradom korišćenih ulja i stavljeni u promet ispunjavaju zahteve u pogledu životne sredine odnosno zahteve kvaliteta proizvoda.