Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Studija o proceni uticaja

21. jul 2014.

Rešenje o saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje fabrike pirotehničkih sredstava, na kat. parceli broj 324/1, KO Koceljeva Varošica, SO Koceljeva (broj 353-02-92/2014-05)

21. jula 2014.|

Rešenje o saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje fabrike pirotehničkih sredstava, na kat. parceli broj 324/1, KO Koceljeva Varošica, SO Koceljeva (broj 353-02-92/2014-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.

21. jul 2014.

Rešenje o saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta hidrotehničkih radova na kritičnim sektorima reke Dunav u Srbiji (broj 353-02-1379/2013-05)

21. jula 2014.|

Rešenje o saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta hidrotehničkih radova na kritičnim sektorima reke Dunav u Srbiji (broj 353-02-1379/2013-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.

17. jul 2014.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK na površinskom kopu ”Kale – Ponor”, KO Ponor, grad Pirot (broj 353-02-905/2014-05)

17. jula 2014.|

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK na površinskom kopu ”Kale – Ponor”, KO Ponor, grad Pirot (broj 353-02-905/2014-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.

17. jul 2014.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja i tretmana ee otpada koji u sebi sadrži opasan otpad, na K.P. 2046/10, KO Donji Androvac, SO Aleksinac (broj 353-02-2169/2013-05)

17. jula 2014.|

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja i tretmana ee otpada koji u sebi sadrži opasan otpad, na K.P. 2046/10, KO Donji Androvac, SO Aleksinac (broj 353-02-2169/2013-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.

17. jul 2014.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje turističkog objekta na K.P. 4/70 KO Kopaonik 03, So Raška, u okviru Nacionalnog parka Kopaonik (broj 353-02-685/2014-05)

17. jula 2014.|

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje turističkog objekta na K.P. 4/70 KO Kopaonik 03, So Raška, u okviru Nacionalnog parka Kopaonik (broj 353-02-685/2014-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.