Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Студија о процени утицаја

21. јул 2014.

Решење о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње фабрике пиротехничких средстава, на кат. парцели број 324/1, КО Коцељева Варошица, СО Коцељева (број 353-02-92/2014-05)

21. јула 2014.|

Решење о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње фабрике пиротехничких средстава, на кат. парцели број 324/1, КО Коцељева Варошица, СО Коцељева (број 353-02-92/2014-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.

21. јул 2014.

Решење о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта хидротехничких радова на критичним секторима реке Дунав у Србији (број 353-02-1379/2013-05)

21. јула 2014.|

Решење о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта хидротехничких радова на критичним секторима реке Дунав у Србији (број 353-02-1379/2013-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.

17. јул 2014.

Захтев за oдлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу ”Кале – Понор”, КО Понор, град Пирот (број 353-02-905/2014-05)

17. јула 2014.|

Захтев за oдлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу ”Кале – Понор”, КО Понор, град Пирот (број 353-02-905/2014-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.

17. јул 2014.

Захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења и третмана ee отпада који у себи садржи опасан отпад, на К.П. 2046/10, КО Доњи Андровац, СО Алексинац (број 353-02-2169/2013-05)

17. јула 2014.|

Захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења и третмана ee отпада који у себи садржи опасан отпад, на К.П. 2046/10, КО Доњи Андровац, СО Алексинац (број 353-02-2169/2013-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.

17. јул 2014.

Захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње туристичког објекта на К.П. 4/70 КО Копаоник 03, Со Рашка, у оквиру Националног парка Копаоник (број 353-02-685/2014-05)

17. јула 2014.|

Захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње туристичког објекта на К.П. 4/70 КО Копаоник 03, Со Рашка, у оквиру Националног парка Копаоник (број 353-02-685/2014-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.