Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Studija o proceni uticaja

21. jul 2014.

Rešenje o saglasnosti na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta prerade šljake i izdvajanja metala u kompleksu ‘Železara Smederevo” d.o.o (ranije US Steel Serbia), KO Radinac, grad Smederevo (broj 353-02-895/2007-02)

21. jula 2014.|

Rešenje o saglasnosti na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta prerade šljake i izdvajanja metala u kompleksu ‘Žželezara Smederevo” d.o.o (ranije US Steel Serbia), KO Radinac, grad Smederevo (broj 353-02-895/2007-02) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.

21. jul 2014.

Rešenje o saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta odlaganja opasnog otpada u Baljevcu, na K.P. 718, KO Bela Stena, SO Raška (broj 353-02-890/2012-02)

21. jula 2014.|

Rešenje o saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta odlaganja opasnog otpada u Baljevcu, na K.P. 718, KO Bela Stena, SO Raška (broj 353-02-890/2012-02) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.

21. jul 2014.

Rešenje o saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije uglja u jami “Osojno,” rudnik lignita “Lubnica” – Lubnica, SO Zaječar (broj 353-02-1921/2013-05)

21. jula 2014.|

Rešenje o saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije uglja u jami “Osojno,” rudnik lignita “Lubnica” – Lubnica, SO Zaječar (broj 353-02-1921/2013-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.

21. jul 2014.

Rešenje o saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK iz ležišta ”Majdan”, na K.P. navedenim u studiji, KO Ćelije, SO Lajkovac (broj 353-02-406/2014-05)

21. jula 2014.|

Rešenje o saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK iz ležišta ”Majdan”, na K.P. navedenim u studiji, KO Ćelije, SO Lajkovac (broj 353-02-406/2014-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.

21. jul 2014.

Rešenje o saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije i dogradnje TS 220/110 kv ”Kraljevo 3” u TS 400/220/110 kv ”Kraljevo 3”, na K.P. 2020/21 KO Ratina, grad Kraljevo (broj 353-02-2364/2013-05)

21. jula 2014.|

Rešenje o saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije i dogradnje TS 220/110 kv ”Kraljevo 3” u TS 400/220/110 kv ”Kraljevo 3”, na K.P. 2020/21 KO Ratina, grad Kraljevo (broj 353-02-2364/2013-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.