Rešenje o saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta hidrotehničkih radova na kritičnim sektorima reke Dunav u Srbiji (broj 353-02-1379/2013-05)

21. jula 2014.|

Rešenje o saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta hidrotehničkih radova na kritičnim sektorima reke Dunav u Srbiji (broj 353-02-1379/2013-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.