WWD2016_en-RVB

Светски дан вода, 22.март обележава се од 1992. одлуком УН, а са жељом да се подсети на важност заштите вода, али и недостатак пијаће воде у многим земљама света.

Вода је добро од општег интереса. Богаство сваке земље. Власништво свих грађана које служи за задовољавање општих и појединачних потреба.

Вода покрива 71% земљине површине, али је само 2,5 % свих водних ресурса пијаћа вода.

Расположиве количине пијаће воде се константно смањују због пораста потрошње, због различитих загађења, али и лошег газдовања.

Процене су да већ сада скоро милијарду људи на свету нема приступ чистој пијаћој води. Процене су и да ће у наредној деценији потрошња воде расти и да ће 2025.потрошња бити повећана за 58% у односу на садашњу.

Зато чиста пијаћа вода се сматра капиталним ресурсом сваке земље.

Србија располаже довољним количинама воде за задовољавање сопствених потреба, али само уколико је рационално користи.

Даљи развој јавног система водоснадбевања који ће за наше грађане значити сигуран приступ квалитетној и здравствено безбедној води за пиће један је од приоритетних водопривредних циљева Србије.

Од изузетне важности је рационално коришћење водних ресурса, као заштита од различитих извора загађења вода и водотокова.

Зато  наша порука и данас треба да буде јасна. Воду морамо да штедимо и да чивамо. Сваког дана, на сваком месту и у свакој прилици.

Оно што нама данас изгледа мало и небитно неком другом у будућности ће значити много. Кључ је како рукујемо водом и то је проблем, који треба да нам буде приоритет.