Министарство пољопривреде и заштите животне средине је у сарадњи са Привредном комором Србије (ПКС) одржало сeминaр нa тeму „Супстанце које изазивају забринутост (SVHC) и будуће обавезе привредних субјеката у складу са националним прописима“. У оквиру заједничког пројекта министарства надлежног за заштиту животне средине са Шведском агенцијом за хемикалије (KemI) „Управљање ризиком од хемикалија у Србији“, а уз финансијску помоћ Шведске агенције за развој и сарадњу (Sida) припремљене су Смернице о супстанцама које изазивају забринутост, које су представљене овом приликом.

Супстанце које могу бити идентификоване као SVHC (SVHC – енг. Substances of Very High Concern) су супстанце које су карциногене, мутагене или токсичне по репродукцију, супстанце идентификоване као перзистентне – биоакумулативне –токсичне (PBT) или веома перзистентне – веома биоакумулативне (vPvB), или супстанце које доводе до поремећаја рада ендокриног система.

С обзиром да SVHC могу изазвати значајне последице по здравље људи и животну средину, у националним и прописима ЕУ којима се уређују хемикалије посвећена им је изузетна пажња, са циљем да се обезбеди адекватна контрола ризика приликом њиховог коришћења и подстакне увођење безбеднијих алтернатива.

Највеће интересовање за учешће на семинару показали су представници из грана индустрије које се баве производњом боја и лакова, гума, детергената, пластике, намештаја, текстила и грађевинског материјала. Осим представника министарства, ПКС, као и бројних представника привреде, семинару су присуствовали и представници других институција као и експерти из Шведске агенције за хемикалије. Семинару је присуствовало укупно 86 учесника.

Представници министарства, национални и међународни експерти су одржали презентације и упознали бројне представнике привредних субјеката са обавезама у вези SVHC у складу са националним прописима, али и у складу са одредбама REACH Уредбе које се примењују у Европској унији.

Након презентација и приказа сегмента документарног филма “ПРЕПУШТАЊЕ” (“Underkastelsen”) у режији Стефана Јарла, одржана је конструктивна дискусија у којој су учествовали представници индустрије, министарства, других институција као и међународни експерти из KemI.

 

IMG_4423 IMG_4426
IMG_4433 IMG_4436
IMG_4442 IMG_4445