Министар заштите животне средине Горан Триван данас је потписао  уговоре  са представницима јединица локалних самоуправа о суфинасирању реализације пројеката успостављања регионалних система управљања отпадом. На основу јавног конкурса који је расписало Министарство, средствима Зеленог фонда РС, у укупном износу од 99.960.000 динара биће суфинансирани пројекти регионалних центара у Сомбору, Новом Саду, Новој Вароши и Пироту.

Министар Горан Триван је након потписивања уговора рекао да је један од најважнијих приоритета у заштити животне средине у Србији  решавање питања отпада, како  отпадних вода, тако и  комуналног, чврстог отпада. Указао је да је стратешки циљ да се уреди управљање комуналним отпадом кроз успостављање регионалних центара, што подразумева изградњу целокупне инфраструктуре – трансфер станица за сакупљање и сепарацију рециклабилног отпада, рециклажних дворишта, постројења за искоришћење отпада за добијања енергије.

„Србију у процесу успостављања двадесетак регионалних центара за прераду и управљање чврстим комуналним отпадом  чека инвестиција од 2 милијарде евра. Србија те паре нема и зато је важно да све општине што хитније ураде пројектно-техничку документацију како би се покренули пројекти и обезбедили инвеститори.  Србија је овај процес започела великом инвестицијом у Београду, успостављањем јавно-приватног партнерства за депонију „Винча“ и то је пут којим могу ићи и други регионални центри како бисмо обезбедили конкурентност у овој области у региону“. Триван је казао да без помоћи Владе Србије и Министарства неће бити значајнијег напретка у овој области. Навео је да је у циљу припреме инвестиционог циклуса и боље припремљености региона за неопходне инфраструктурне пројекте, прошле године за санацију и затварање несанитарних депонија издвојено 100 милиона динара, а ове године,  конкурсом који је у току, за санацију и ремедијацију сметлишта опредељено је 230 милиона динара. Министар Триван је позвао све општине да озбиљно и одговорно у најкраћем року  приступе послу израде пројектно-техничке документације која је предуслов свих инвестиција у чему ће имати на располагању све капацитете Министарства, стручну, техничку и финансијску  подршку.

Представници општина и градова који су носиоци активности на организацији регионалних система за управљање комуналним отпадом указали су на значај финансијске али и стручне подршке коју имају у Министарству заштите животне средине. На основу спроведеног конкурса Министарства, предвиђено је суфинансирање  Града Сомбора  за успостављање регионалног центра за управљање отпадом који је планиран за општине Западнобачког округа – Сомбор, Апатин, Кула, Оџаци, али и општину Бач из Јужнобачког округа. За општину Нова Варош, опредељена су средства  за израду пројектне документације за изградњу регионалног центра за управљање отпадом „Бањицаˮ, за општине општина Прибој, Пријепоље, Нова Варош и Сјеница. Граду Пироту средства су намењена за израду идејног решења и пројекта за грађевинску дозволу за изградњу компостане у оквиру регионалног центра управљања отпадом, који обухвата општине Пирот, Бабушница, Димитровград и Бела Паланка. Суфинансирање за Град Нови Сад, подржава успостављање регионалног система управљања отпадом за већину локалних самоуправа из Јужнобачког управног округа, које имају потписан међуопштински споразум о формирању региона за управљање отпадом (Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Врбас, Жабаљ, Нови Сад, Србобран и Темерин).