У складу са Протоколом о стратешкој процени утицаја на животну средину Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту, у процедури консултација о прекограничном утицају на животну средину Стратешке процене утицаја на животну средину Стратегије прометног развоја Републике Хрватске (2014.-2030), Министарство заштите околиша и енергетике, је позвало на прекограничне консултације Републику Србију, Министарство заштите животне средине, да достави своје евентуалне коментаре на могуће прекограничне утицаје на животну средину на простору Републике Србије услед реализације наведене стратегије. У складу са члановима 8. и 9. Протокола о стратешкој процени утицаја на животну средину, Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту, Министарство заштите животне средине је у обавези да омогући учешће у процедури консултација о прекограничном утицају Стратешке процене утицаја на животну средину Стратегије прометног развоја Републике Хрватске (2014.-2030) заинтересованим органима, организацијама и јавност.
Заинтересована јавности и заинтересовани органи и организације могу да изврше увид у садржину Стратешке процена утицаја Стратегије прометног развоја Републике Хрватске (2014.-2030), на сајту и да доставе своја мишљења о могућим прекограничним утицајима у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења Министарству заштите животне средине (Сектор за планирање и управљање у животној средини, Омладинских бригада 1, Нови Београд).

Стратегију прометног развоја можете видети овде.