Стручни испит за чувара заштићеног подручја у септембарском испитном року, полагаће се у згради СИВ-а III, Омладинских бригада 1, Београд, у следећем термину:

  • у петак, 27. септембра 2019. године, у сали Протокола на I спрату, општи део испита са почетком у 1000 часова (тест), а посебни део испита (усмени) са почетком у 1130 часова.

Приликом уласка у зграду неопходно је пријавити се обезбеђењу зграде (понети личну карту) и сачекати у холу.

Стручни испит се састоји из општег дела (полаже се у облику теста) и посебног дела (полаже се пред члановима Комисије, усмено). Посебни део испита полагаће само кандидати који положе општи део. Оба дела испита полагаће се у истом дану.

Пријављени кандидати, који испуњавају услове за полагање испита, биће благовремено обавештени о распореду полагања.