Стручни испит за чувара заштићеног подручја у априлском испитном року, полагаће се у згради СИВ_а III, Омладинских бригада 1, Београд, у следећем термину:

 • у уторак, маја 2019. године, у сали Протокола на I спрату, општи део испита са почетком у 1000 часова (тест), а посебни део испита (усмени) са почетком у 1130 часова.

Приликом уласка у зграду неопходно је пријавити се обезбеђењу зграде (понети личну карту) и сачекати у холу.

Стручни испит се састоји из општег дела (полаже се у облику теста) и посебног дела (полаже се пред члановима Комисије, усмено). Посебни део испита полагаће само кандидати који положе општи део. Оба дела испита полагаће се у истом дану.

Пријављени кандидати полагаће испит према следећем распореду:

У уторак, 23. маја 2019. године, општи део испита у сали Протокола на I спрату, са почетком у 1000 часова:

 1. Радиша Цуцуловић, НП „Ђердапˮ;
 2. Душан Суботин, Друштво за заштиту животне средине, СРП „Окањ бараˮ;
 3. Миливоје Ремовић, СРП ,,Увац”;
 4. Иван Василић, СРП ,,Увац”;
 5. Дејан Белчевић, ПП ,,Голија”;
 6. Милош Вељовић, ПП ,,Голија”;
 7. Хако Билаловић, ПП ,,Голија”;
 8. Иван Филимоновић, ПП ,,Голија”;
 9. Норберт Мак, СРП ,,Царска бара”,
 10. Бата Курић, НП ,,Ђердап”;
 11. Чедомир Марицановић, НП „Ђердапˮ.