Министарство заштите животне средине је у сарадњи са Заводом за заштиту природе Србије, Зоолошким вртом града Београда и Природњачким музејем у Београду, учествовало у враћању седам сова у природу, односно пет ћукова (Otus scops) и две кукумавке (Athene noctua). Предметни примерци ноћних птица грабљивица потичу из дивљине, али су привремено боравиле у Зоолошком врту града Београда ради опоравка и рехабилитације.

На основу процене орнитолога Завода за заштиту природе Србије и ветеринара Зоолошког врта града Београда, сове су пуштене у шуми на територији града Београда (одакле и потичу), на локацији за коју је орнитолог Завода за заштиту природе Србије проценио да испуњава основне услове за њихово даље прилагођавање и опстанак у природи.  Све сове су пре пуштања обележене металним ножним прстеновима Центра за маркирањеживотиња – Природњачког музеја у Београду.

У Републици Србији природно је распрострањено десет врста сова и све су строго заштићене националним прописима попут Закона о заштити природе и Правилника о проглашавању строго заштићених и заштићених врста. Све врсте сова се такође налазе на заштити  Конвенције о међународном промету угроженим врстама дивље фауне и флоре (CITES).

Министарство заштите животне средине апелује на грађане да уколико примете или пронађу дивље животиње које су повређене или нису у могућности да самостално опстану у природи, без одлагања контактирају следеће службе/институције : Сектор за заштиту природе и климатске промене или  Сектор за надзор и предострожност у животнoj средини (контакти), Завод за заштиту природе Србије (контакт), Покрајински завод за заштиту природе (контакт).