DSC_0107Sastanak predstavnika institucija članova Pregovaračke grupe 27 (životna sredina) na visokom nivou održan je 13. oktobra 2014, povodom finalnih priprema za predstojeći Bilateralni Skrining za ovo pregovaračko poglavlje (17-21. novembar 2014).

Sastanku su, pored predstavnika relevantnih institucija prisustvovali njegova ekselencija Ambasador Kraljevine Švedske, predstavnici ambasade i Švedske agencije za razvojnu pomoć (SIDA), šef pregovaračkog tima, gospođa Tanja Miščević, kao i predstavnici ENVAP projekta (Podrška procesu pregovora u oblasti Poglavlja 27, finanisranog od strane Kraljevine Švedske). Takođe, sastanku su prisustvovali i predstavnici AP Vojvodina, PKS i SKGO.

Cilj sastanka bio je predstavljanje dosadašnjih aktivnosti Pregovaračke grupe 27, intenziviranje saradnje u sklopu finalnih priprema za Skrining, ali i planiranih aktivnosti u narednom periodu.

DSC_0081Državni sekretar, Stana Božović, u svojstvu Predsedavajućeg Pregovaračkoj grupi 27, ističući kompleksnost ovog pregovaračkog Poglavlja, naglasila je značaj podrške Kraljevine Švedske u celokupnom pripremnom procesu, koji je otpočeo još u 2013.godini, i izrazila želju za daljim uspešnim nastavkom saradnje. Naglašeno je da je reč o složenom i zahtevnom poglavlju koje obuhvata trećinu pravnih tekovina, i za koje se podrazumeva dugoročno prilagođavanje nacionalnog sistema, velika ulaganja, i pregovaranje tranzicionih perioda, usled čega je potrebno da se obezbedi maksimalna saradnja između svih institucija koje su, ili će tek biti uključene u proces implementacije EU propisa.

Ambasador Kraljevine Švedske zahvalio je na dobroj saradnji sa ministarstvom i istakao dobre rezultate dosadašnje saradnje. Naglašena je složenost ovog Poglavlja, koje se sve više razvija, i značaj sistema finansiranja u ovoj oblasti, kao jedan od najvećih izazova. Takođe, naglašena je važnost finansijskog i strateškog planiranja u ovoj oblasti, kao i stalnog unapređenja administrativnih kapaciteta.

DSC_0098Šef pregovaračkog tima, Tanja Miščević konstatovala je da je, budući da je reč o jednoj od najtežih oblasti u procesu pregovora, dobra koordinacija aktivnosti svih sektora i svih institucija je od presudnog značaja. Istaknuto je da, iako Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine ima noseću ulogu, je reč o poslu cele Vlade Republike Srbije. Naglašavajući značaj pripremnog procesa, i dobre saradnje svih institucija i aktera ovog procesa.

Ana Anderson, predstavnik Švedske Agencije za životnu sredinu, ključnog partnera Ministarstva u okviru ENVAP projekta, predstavila je najvažnije dosadašnje aktivnosti i rezultate projekta, koji je pre svega usmeren na podršku pripremnom procesu ove Pregovaračke grupe. Arunas Kundrotas, bivši litvanski Ministar i glavni pregovarač za Poglavlje 27 Republike Litvanije, u svojstvu ključnog eksperta ENVAP projekte, pružio je prikaz najvažnijih izazova ovog pregovaračkog poglavlja kao i iskustva Litvanije i drugih novih država članica. Jovana Majkić, sekretar Pregovaračke grupe 27, predstavila je dosadašnje aktivnosti Pregovaračke grupe 27 i plan rada za period nakon bilateralnog Skrininga.

Zaključeno je da je saradnja institucija na operativnom nivou izuzetno dobra, i da je pripremni proces u završnoj fazi, i da je reč o prvom sastanku rukovodećih struktura institucija članova Pregovaračke grupe 27, koji će se u narednom periodu intenzivirati, u skladu sa sve većim zahtevima procesa.