Povodom obeležavanja Svetskog dana vlažnih područja u Srbiji, kao centralni događaj biće organizovan skup „Vlažna područja: ključ suočavanja sa klimatskim promenama“, 01. februara 2019. godine u Centru za stručno usavršavanje u Šapcu. Skup organizuju Ministarstvo zaštite životne sredine, Zavod za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode i Regionalna kancelarija za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN), uz podršku Grada Šapca, Centra za stručno usavršavanje i OŠ „Stojan Novaković“ iz Šapca.

Obeležavanje globalno važnih ekoloških datuma počinje Svetskim danom vlažnih područja, koji se obeležava širom sveta 2. februara svake godine. Ovaj datum predstavlja godišnjicu potpisivanja Konvencije o močvarama koje su od međunarodnog značaja naročito kao staništa ptica močvarica (Ramsarska konvencija), u iranskom gradu Ramsaru 1971. godine. Svetski dan vlažnih staništa se obeležava kroz organizovanje različitih promotivnih akcija na lokalnom ili nacionalnom nivou, u cilju promocije koncepta i jačanje svesti o značaju vlažnih staništa kao „bioloških rezervoara“ biodiverziteta i ekosistemskih usluga koje ovi ekosistemi obezbeđuju. Sa druge strane, važno je napomenuti da su ova područja izuzetno osetljiva na uticaje ljudskih aktivnosti.

Uloga vlažnih staništa prepoznata je i u globalnim Ciljevima održivog razvoja, a takođe, Sendai Okvir do 2030. za smanjenje uticaja prirodnih katastrofa, prepoznaje važnost investiranja u očuvanje vlažnih staništa i ekosistemskih usluga u smanjenju uticaja prirodnih katastrofa i klimatskih promena i stvaranju otpornosti na klimatske ekstreme. Moto obeležavanja Svetskog dana vlažnih područja ove godine je „Vlažna područja: ključ suočavanja sa klimatskim promenama“. Uzimajući u obzir naučne procene da je na globalnom nivou 64% vlažnih područja nestalo od 1900. godine, njihova zaštita je važan zadatak za sve nas, koji će nam pomoći u borbi protiv klimatskih promena odnosno poboljšanju prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove i smanjenju ranjivosti vlažnih područja na negativne efekte klimatskih promena čime ujedno doprinosimo postizanju UN Ciljeva održivog razvoja.

Na skupu će biti predstavljene smernice u zaštiti vlažnih područja, kao deo strategije borbe protiv klimatskih promena, aktivnosti zaštite ovih područja duž reke Save, sa posebnim osvrtom na retke i ugrožene vrste biljaka i životinja vlažnih područja Posavine, i tematske publikacije. Učesnici događaja imaće priliku i da obiđu jedno ovakvo područje u urbanoj sredini – lokalitet u Šabačkoj tvrđavi gde se nalazi kolonija tri vrste čaplji: gak Nycticorax nycticorax, žuta čaplja Ardeola ralloides, mala bela čaplja Egretta garzetta.