Поводом обележавања Светског дана влажних подручја у Србији, као централни догађај биће организован скуп „Влажна подручја: кључ суочавања са климатским променама“, 01. фебруара 2019. године у Центру за стручно усавршавање у Шапцу. Скуп организују Министарство заштите животне средине, Завод за заштиту природе Србије, Покрајински завод за заштиту природе и Регионална канцеларија за Источну Европу и Централну Азију Међународне уније за заштиту природе (IUCN), уз подршку Града Шапца, Центра за стручно усавршавање и ОШ „Стојан Новаковић“ из Шапца.

Обележавање глобално важних еколошких датума почиње Светским даном влажних подручја, који се обележава широм света 2. фебруарa сваке године. Овај датум представља годишњицу потписивања Конвенције о мочварама које су од међународног значаја нарочито као станишта птица мочварица (Рамсарска конвенција), у иранском граду Рамсару 1971. године. Светски дан влажних станишта се обележава кроз организовање различитих промотивних акција на локалном или националном нивоу, у циљу промоције концепта и јачање свести о значају влажних станишта као „биолошких резервоара“ биодиверзитета и екосистемских услуга које ови екосистеми обезбеђују. Са друге стране, важно је напоменути да су ова подручја изузетно осетљива на утицаје људских активности.

Улога влажних станишта препозната је и у глобалним Циљевима одрживог развоја, а такође, Сендаи Оквир до 2030. за смањење утицаја природних катастрофа, препознаје важност инвестирања у очување влажних станишта и екосистемских услуга у смањењу утицаја природних катастрофа и климатских промена и стварању отпорности на климатске екстреме. Мото обележавања Светског дана влажних подручја ове године је „Влажна подручја: кључ суочавања са климатским променама“. Узимајући у обзир научне процене да је на глобалном нивоу 64% влажних подручја нестало од 1900. године, њихова заштита је важан задатак за све нас, који ће нам помоћи у борби против климатских промена односно побољшању прилагођавања на измењене климатске услове и смањењу рањивости влажних подручја на негативне ефекте климатских промена чиме уједно доприносимо постизању УН Циљева одрживог развоја.

На скупу ће бити представљене смернице у заштити влажних подручја, као део стратегије борбе против климатских промена, активности заштите ових подручја дуж реке Саве, са посебним освртом на ретке и угрожене врсте биљака и животиња влажних подручја Посавине, и тематске публикације. Учесници догађаја имаће прилику и да обиђу једно овакво подручје у урбаној средини – локалитет у Шабачкој тврђави где се налази колонија три врсте чапљи: гак Nycticorax nycticorax, жута чапља Ardeola ralloides, мала бела чапља Egretta garzetta.