Поводом пожара који је избио јуче, 2. јула око 12 часова у Пожаревцу, на комплексу фирме ,,EKOLUX RECYCLING SEE“ д.о.о, улица Ђуре Ђаковића бб, Министарство заштите животне средине обавештава јавност, да је локални инспектор заштите животне средине у Пожаревцу пре избијања пожара боравио у редовном инспекцијском надзору овог оператера и утврдио одређене неправилности које је оператер био дужан да отклони.

По избијању пожара, инспектор заштите животне средине ангажовао је надлежне службе и истовремено наредио оператеру да одмах организује мерење загађености ваздуха, како би се превентивно деловало у случају да гасови настали током пожара могу да угрозе локално становништво.

У току дана на место догађаја изаћи ће тужилац са надлежним службама како би утврдили разлоге због којих је дошло до пожара и одговорност за угрожавање животне средине и здравља људи.

Поред једног мерног места за мерење загађености ваздуха у Пожаревцу, наложено је постављање два додатна мерна места, због настале ситуације. Према процени, за сада нема опасности по становнике Пожаревца због насталог загађења у индустријској зони, али се препоручује опрез. Надлежне службе ће пратити ситуацију на терену о чему ће грађани бити на време обавештени.