Министар заштите животне средине Горан Триван разговарао је данас са представницима једног броја невладиних организација о најактуелнијим питањима заштите животне средине и развијању заједничке комуникације и сарадње на њиховом решавању.

На вишесатном састанку који је одржан у форми панел дискусије, размењена су мишљења о отвореним питања у области заштите животне средине која побуђују пажњу стручне, али и најшире јавности.

Министар Горан Триван упознао је представнике невладиних организација са мерама које Министарство само, и у сарадњи са другим ентитетима, предузима на побољшању квалитета ваздуха. Поред мера, као што су увођење субвенција за електрична и хибридна возила и подстицај рециклаже отпадних возила, министар је навео да је Министарство прошле године издвојило 25 милиона динара за набавку мерних станица, и да ће ове године такође издвојити још 25 милиона динара у ове сврхе, што ће значити јаснију и прецизнију слику о стању ваздуха, и самим тим, ефикасније мере за бољи квалитет ваздуха. Он је позвао невладине организације да се укључе и покрену акције, као што су акције пошумљавања, које на најефикаснији и најјефтинији начин доприносе смањењу емисије гасова са ефектом стаклене баште и бољем квалитету ваздуха.

Горан Триван је истакао да цивилни сектор у Министарству има свог саговорника који их слуша веома пажљиво, и да ће њихова редовна комуникација остати једнако отворена и активна. Указујући да су циљеви за чистију и здравију Србију заједнички, Горан Триван је иразио пуну отвореност према идејама, иницијативама, али и критичким освртима невладиних организација, које су веома значајан партнер у борби за заштиту животне средине и природе.

Састанак је био прилика да представници цивилног сектора упуте питања и укратко представе своје  планове, који су обухватили различите теме, као што је повећање процента територије Србије под заштитом и очување биолошке разноврсности, очување речних токова, покретање производње садног материјала, очување рибљег фонда и ефикаснија борба против рибокрађе, реализација едукативних кампања и еколошко образовање на свим нивоима, и окупљање младих и њихово укључивање у едукативне програме.

У дебати је констатовано међусобно разумевање и изражена пуна подршка мерама и активностима које се предузимају да се стање животне средине унапреди, а природа заштити и очува.  Учесници на састанку су се сложили да је потребно да сви удруже снаге и заједнички допринесу стварању друштва које ће бити сензибилније на питања заштите животне средине, и тако брже и ефикасније доћи до конкретних решења.