Rešenje o saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za pripremu uglja ”Tamnava – Istočno Polje”, na KO Kalenić i KO Mali Borak, SO Lajkovac, kao i na KO Stepojevac, SO Lazarevac (broj 353-02-263/2014-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.