Решење о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за припрему угља ”Тамнава – Источно Поље”, на КО Каленић и КО Мали Борак, СО Лајковац, као и на КО Степојевац, СО Лазаревац (број 353-02-263/2014-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.