Решење о потреби израде студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта дистрибутивног центра за складиштење и претакање течног нафтног гаса (тнг-а), К.П. број 696/10 КО Смедерево, град Смедерево (број 353-02-319/2014-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.