Rešenje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje dalekovoda dv 110 kv broj 1127 Kraljevo 1 – Kraljevo 2, uvođenje u TS 110/10 kv Kraljevo 6 – Ribnica (broj 353-02-136/2014-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.