Rešenje o potrebi izrade i određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja opasnog otpada iz termičke metalurgije obojenih metala, i dr. otpada, na K.P. 1534, KO Kragujevac 1 (br. 353-02-156/2014-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.