Решење о потреби израде и одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње резервоара р-7 и р-8 по 500m³ за складиштење биодизела на К.П. бр. 52 КО Црвени крст, град Ниш (број 353-02-1633/2013-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.