Rešenje o određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladišta fosfogipsa, na K.P. navedenim u tekstu oglasa, KO Prahovo, SO Negotin (broj 353-02-511/2014-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.