Решење о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта складишта фосфогипса, на К.П. наведеним у тексту огласа, КО Прахово, СО Неготин (број 353-02-511/2014-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.