Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije je dobitnik medalje i sertifikata za uspešno sprečavanje ilegalne trgovine supstancama koje oštećuju ozonski omotač. Priznanje je uručeno na Godišnjem sastanku regionalne mreže Evrope i centralne Azije (ECA) carine i ozonskih službenika u Kijevu, Ukrajini, koji je održan u septembru 2019. godine.

Takođe, Bojana Radeski, Rukovodilac Grupe za zaštitu ozonskog omotača u okviru Odeljenja za zaštitu vazduha i ozonskog omotača, Sektora za upravljanje životnom sredinom, je dobitnik medalje i sertifikata za doslednu primenu iPIC mehanizma, kao jednog od načina za prevenciju ilegalnog prometa ovim supstancama.

Do sada je dodela nagrada regionalne ozonske mreže organizovana 2010, 2012, 2014, 2016. i 2019. godine i na svim dodelama prestavnici Ministarstva su nagrađeni. Petom nagradom za redom Republika Srbija predstavlja lidera u regionu u pogledu preduzimanja preventivnih aktivnosti u ovoj oblasti.

Za doslednu primenu iPIC mehanizma pored predstavnika Republike Srbije ove godine nagrade su dobili i predstavnici nadležnih ministarstava iz: Belorusije, Kine, Hrvatske, Evropske unije, Severne Makedonije i Rusije.

Kontrola ilegalne trgovine je jedan od ključnih faktora za ispunjavanje obaveza u okviru Montrealskog protokola, međunarodnog sprazuma koji za cilj ima smanjenje oštećenja ozonskog omotača kroz smanjenje potrošnje supstanci koje ga oštećuju, a usvajanjem Kigali amandmana i smanjenje globalnog zagrevanja i klimatskih promena.

Ilegalna trgovina supstancama koje oštećuju ozonski omotač predstavlja ozbiljan problem za većinu potpisnica Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač i iz tog razloga je važna dobra saradnja i razmena iskustava između nadležnih organa zemalja potpisnica. Mehanizam iPIC je neformalni mehanizam razmene informacija između nadležnih organa zemalja među kojima se vrši promet supstancama koje oštećuju ozonski omotač i na taj način omogućava npr. zemlji uvoznici kao što je Srbija da proveri da li je određeni uvoz ovih supstanci legalno i uz svu potrebnu dokumentaciju izvezen iz zemlje izvoznice. Komunikacija se vrši ili putem elektronske pošte ili koristeći poseban iPIC portal. Dosledna primena ovog mehanizma dovela je do smanjenja broja slučajeva potencijalne ilegalne trgovine, odnosno slučajeva u kojima je utvrđeno da nema uredne dokumentacije, kao i do poboljšanja kvaliteta podataka koje Srbija i njeni partneri izveštavaju u okviru svojih obaveza.