Савет Европе oтворио je конкурс за доделу награду за предео за 2018 -2019 годину, а с циљем промовисања значаја важности предела и њиховог очувања.  Награда се сваке друге године додељује локалним и регионалним властима, невладиним организацијама, као признање за заслуге у примени политике или мера одрживог развоја, управљања и/или планирања предела.

Европску конвенцију о пределу до сада је ратификовало 38 држава. Конвенција има за циљ да промовише заштиту, управљање и планирање европских предела и подстиче сарадњу на том пољу.

Србија је ратификовала Конвенцију 2011. године, и на тај начин се придружила групи земаља које су показале бригу о одрживом развоју и препознале предео као битан фактор успостављања равнотеже између природног и културног наслеђа.

Правила пријављивања:

Прекограничне локалне и регионалне власти и друге заинтересоване стране могу да се пријаве под условом да заједнички управљају пределом о коме је реч. Земља потписница може да поднесе једну кандидатуру Генералном секретаријату Савета Европе. Дата кандидатура може бити резултат конкурса који је одржала свака земља потписница, у складу са критеријума за доделу награде.

Апликациони формулар, попуњен на једном од званичних језика Савета Европе (француском или енглеском), треба да садржи:

–         представљање кандидата  (највише три странице);

–       опис реализованог пројекта за заштиту, управљање и/или планирање неког предела, који је одржив, па зато може служити као пример добре праксе. Треба навести и одговарајућу одредбу Конвенције.

Опис треба да буде у форми писаног документа, (око 20 страница), уз дигиталну копију у ПДФ формату, на ЦД-у и плакатима. Апликација може да садржи и видео презентацију у трајању од око пет минута. Достављени материјали морају бити ослобођени ауторских права – бесплатни за употребу од стране Савета Европе када се користе у сврхе промовисања награде или било које друге публикације или активности која се тиче Конвенције. Савет Европе се обавезује да наведе имена аутора.

У складу с процедуром, надлежне институције у земљи, ће годину дана пре доделе награда  спровести национално такмичење овим поводом:  рок за пријаву је јануар 2019. године, а награде ће бити додељене у јесен 2019. године.

            Крајњи рок за достављање образаца са описом кандидатура Генералном секретаријату Савета Европе је 31. децембар 2018.

Значај награде је мотив и сатисфакција грађанима Републике Србије, којима у свеобухватном контексту Конвенције припада доминантно место: право на квалитетан предео, адекватну животну средину и одрживи опстанак садашњих и будућих генерација.