Заједничким деловањем у циљу заштите и очувања угрожених дивљих врста, Министарство заштите животне средине – Група за спровођење CITES Конвенције, Завод за заштиту природе Србије и Зоолошки врт града Београда данас су  у току преподневних часова  вратили у природно станиште укупно 12 примерака строго заштићених врста птица грабљивица. Пет ветрушки (Falco tinunculus) и седам орлова мишара (Buteo buteo) су боравили у Зоолошком врту града Београда ради опоравка и рехабилитације. Након процене орнитолога Завода за заштиту природе Србије и ветеринара Зоолошког врта града Београда пуштени су у природно станиште изван Београда, на локацији за коју су орнитолози проценили да испуњава услове за њихову успешну реинтеграцију.

Планирано је да се у вечерњим часовима у природно станиште пусте и рехабилитоване ноћне птице грабљивице, односно сове.