Министарство заштите животне средине, а на основу Уредбе о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, услови и начин расподеле средстава, начин праћења коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и друга питања од значаја за додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 25/18), 4. јуна 2019. године донело je Прелиминарну ранг листу о додели средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2019. години.

По расписаном Јавном конкурсу за доделу средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2019. години, који је Министарство заштите животне средине објавило 22. априла 2019. године на интернет страници Министарства заштите животне средине и Порталу е-Управе, пристигло је 23 пријаве.

Прелиминарну ранг листу о додели средстава Зеленог фонда можете преузети овде.