Министарство заштите животне средине дана 03. јуна 2019. године објављује Прелиминарну ранг листу пројеката за суфинансирање из средстава Зеленог фонда у оквиру Јавног конкурса за суфинансирање реализацијe пројеката изградње система управљања отпадом.

Учесници конкурса имају право увида у поднете захтеве у периоду од три радна дана од дана објављивања Прелиминарне ранг листе.

Увид у поднете захтеве учесници конкурса могу извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд, V спрат, канцеларија 541, од 7:30 до 15:30 часова. Контакт тел: 011/3180-035.

На Прелиминарну ранг листу учесници конкурса могу изјавити примедбу, у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Примедба се може изјавити препорученом поштом или непосредно преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа на адресу: Министарство заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд, назнаком: „ПРИМЕДБА по Конкурсу Зеленог фонда из 2019. године”. Примедба се доставља и у електронском облику на адресу: konkurs.projekti[at]nullekologija.gov.rs у pdf формату, у наведеном року.

Коначна ранг листа пројеката који испуњавају услове за суфинансирање одобрава се одлуком министра, у складу са укупним расположивим средствима за реализацију овог јавног конкурса.

 Прелиминарна ранг листа може се преузети ОВДЕ.