Министарство заштите животне средине, а на основу Уредбе о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, условима и начину расподеле средстава, начину праћења коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и другим питањима од значаја за додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 25/18), 18. фебруара 2020. године донело je Прелиминарну ранг листу о додели средстава Зелног фонда Републике Србије за пошумљавање у 2020. години.

По расписаном новом Јавном конкурсу за доделу средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2020. години, који је Министарство заштите животне средине објавило 17. јануара 2020. године на интернет страници Министарства заштите животне средине и Порталу е-Управе, пристигло је 37 пријава.

Прелиминарну ранг листу о додели средстава Зеленог фонда можете преузети овде.