Na današnjoj sednici Vlade Republike Srbije doneta je odluka o dostavljanju usvojene Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promene Evropskoj komisiji u Brisel, čime se stvaraju uslovi za otvaranje još jednog veoma važnog poglavlja u 2020. godini u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji.

Pregovaračka pozicija je veoma kompleksan dokument u čijoj izradi je učestvovalo 150 predstavnika iz 28 institucija i državnih organa Republike Srbije. Osim teksta, Pregovaračka pozicija sadrži ukupno 14 priloga, odnosno 1650 strana teksta, i obrazlaže finansijski okvir za aktivnosti u narednom periodu, kako bi Srbija dostigla standarde Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine.

Današnjoj sednici Vlade prethodila su i pozitivna mišljenja Odbora za zaštitu životne sredine i održanog konsultativnog sastanka sa Nacionalnim konventom o EU na kom nije bilo suštinskih primedbi na Predlog Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 kao i pozitivno mišljenje Odbora za evropske integracije na Predlog Pregovaračke pozicije Republike Srbije, radi upućivanja na Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji za Poglavlje 27 – „Životna sredina i klimatske promene“.