1У Нишу је представљена Студија изводљивости за Пројекат постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода у овом граду. Студија треба да омогући да се Нишу, кроз програм претприступне развојне помоћи фондова ЕУ, ИПА 2017, обезбеде бесповратна средства за укупан приоритетни пројекат у износу до 43 милиона евра.

Студија, чија је вредност 100 хиљада евра, финансира се из средстава донаторске развојне помоћи Шведске агенције за развој, а спроводи је међународна организација International Management Group (IMG), кроз Environmental Infrastructure Support Programme (EISP). Студија ће омогућити све елементе за одлучивање од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине и Града Ниша у погледу финансирања приоритетног пројекта отпадних вода,

„Сарадњом Владе Републике Србије и града Ниша, а уз подршку Европске Уније, у Нишу ће се спроводити највећи инфраструктурни пројекат из области заштите животне средине у претприступном периоду. Вредност постројења за пречишћавање отпадних вода са изградњом и реконструкцијом канализационе мреже износиће око 43 милиона евра и овај износ ће Влада Републике Србије обезбедити из претприступних фондова ЕУ“, истакла је државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине Стана Божовић, и истакла да ће овај пројекта обезбедити чисте реке, одрживост водних ресурса, здраву животну средину и здравље грађана.

Пројекат прикупљања и пречишћавања отпадних вода за Град Ниш подразумева изградњу нових колектора, санацију дела постојећих, затим градско постројење за пречишћавање отпадних вода, као и додатне третмане муља.