1Организација за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС), Мисија у Србији и Министарство заштите животне средине организовали су 8. децембра 2017. године скуп поводом представљања Стратегије комуникације за област климатских промена. 

Представљање Стратегије комуникације за област климатских промена означило је успешан завршетак шестомесечне сарадње Министарства заштите животне средине и Мисије ОЕБС-а у Србији, током које је израђена Стратегија, а чему је претходила консултација са заинтересованим странама.

Скупу су присуствовали, у име Министарства заштите животне средине државни секретар Иван Карић и помоћница министра за међународну сарадњу и европске интеграције Биљана Филиповић, заменик шефа мисије ОЕБС у Србији Џозеф Мелот, као и представници релевантних државних и локалних институција и представници цивилног сектора и медија.

У својој уводној речи, државни секретар Иван Карић подсетио је да је проблем климатских промена један од највећих проблема савремене цивилизације са чијим се последицама суочава и Република Србија. Иако је решавање проблема климатских промена један од приоритета политике Европске уније, Република Србија има одговорност првенствено према својим грађанима и грађанкама и у том циљу, Министарство улаже све напоре на ублажавању и прилагођавању климатским променама у Србији. Поред тога, државни секретар је нагласио важност успостављања партнерства са стручном и научном јавношћу, организацијама цивилног друштва и другим заинтересованим странама као и потребе подизања знања и нивоа информисаности релевантних циљних јавности, али и опште јавности о проблему климатских промена, као и користима од мера ублажавања и прилагођавања. Напослетку, државни секретар је указао на значај успостављања законодавног оквира борбе против климатских промена кроз Закон о климатским променама чије се усвајање очекује у наредном периоду.

Основни циљеви Стратегије комуникације у области климатских промена су, између осталог, подизање нивоа свести и едукација опште и свих релевантних циљних јавности, не само о опасностима и претњама климатских промена, већ и о могућностима које климатске промене пружају. С тим у вези, Стратегија пружа оквир за креирање кључних порука о климатским променама за циљну јавност и заинтересоване стране и нуди комуникацијске инструменте намењене подизању знања о могућностима и претњама које изазивају климатске промене. Поред тога, Стратегија ће подстаћи позиционирање теме климатских промена као важног циља одрживог развоја и јасно довођење у везу са осталим секторима попут енергетике, саобраћаја, индустрије, пољопривреде, финансирања али и животне средине. Важно је нагласити и да је Стратегија један од инструмената за достизање циљева Споразума из Париза који је Република Србија ратификовала и чија је чланица од августа 2017. године.  Истовремено, Стратегија представља основ за будуће креирање континуиране националне кампање за област климатских промена.

Стратегију је могуће преузети на интернет страници www.klimatskepromene.rs