Правилник o унутрашњем уређењу и  систематизацији радних места у Министарству природних ресурса, рударства  и просторног планирања можете преузети у PDF формату.

Правилник је ступио на снагу 22. фебруара 2013. године.