Na osnovu člana 114. stav 3 Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara  (,,Službeni glasnik RSˮ, broj 95/18), Ministar zaštite životne sredine  donosi

 

PRAVILNIK
O SADRŽINI OBRASCA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA SAKUPLJANJE, KORIŠĆENJE I PROMET ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJE FLORE, FAUNE I GLJIVA

 

Član 1.
Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina obrasca za utvrđivanje naknade za sakupljanje, korišćenje i promet zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva.

Član 2.
Sadržina obrasca za utvrđivanje naknade za sakupljanje, korišćenje i promet zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva, data je  na obrascu – Obrazac za utvrđivanje naknade za sakupljanje, korišćenje i promet zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva,  koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

Obrazac ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA SAKUPLJANJE, KORIŠĆENJE I PROMET ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJE FLORE, FAUNE I GLJIVA možete preuzeti ovde.