Na predlog Ministarstva zaštite životne sredine, Odbor za privredu i finansije doneo je Zaključak 05 Broj: 011-9870/2018, od 24. oktobra 2018. godine, kojim se određuje sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o biocidnim proizvodima i utvrđuje Program javne rasprave o Nacrtu zakona o biocidnim proizvodima.

Javnu raspravu o Nacrtu zakona o biocidnim proizvodima sprovodi Ministarstvo zaštite životne sredine.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o biocidnim proizvodima sprovodi se u periodu od 25. oktobra do 23. novembra 2018. godine i u tom periodu Nacrt zakona o biocidnim proizvodima biće dostupan za uvid i preuzimanje na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine, www.ekologija.gov.rs  i na portalu e-uprave.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o biocidnim proizvodima u formi prezentacije i rasprave o Nacrtu zakona održaće se na okruglom stolu, u organizaciji Ministarstva zaštite životne sredine, a u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, 30. oktobra 2018. godine u Privrednoj komori Srbije, ulica Resavska br. 15, sala 1, sa početkom u 10 časova.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, organizacija, privrednih subjekata, stručna javnost, kao i ostale zainteresovane strane.

Pozivaju se učesnici da uzmu učešće u javnoj raspravi, u okviru koje mogu dostavljati primedbe, predloge i sugestije za unapređenje teksta Nacrta zakona o biocidnim proizvodima, putem elektronske pošte na adresu: upravljanje[at]nullekologija.gov.rs , sa naznakom „Javna rasprava – Zakon o biocidnim proizvodima“ ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo zaštite životne sredine, Sektor upravljanje životnom sredinom, Omladinskih brigada br.1, 11070 Beograd, sa naznakom „Javna rasprava – Zakon o biocidnim proizvodima”.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta zakona o biocidnim proizvodima.

Po okončanju postupka javne rasprave, Ministarstvo zaštite životne sredine analiziraće sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o biocidnim proizvodima, koji će objaviti na svojoj internet stranici.