На предлог Министарства заштите животне средине, Одбор за привреду и финансије донео је Закључак 05 Број: 011-9870/2018, од 24. октобра 2018. године, којим се одређује спровођење јавне расправе о Нацрту закона о биоцидним производима и утврђује Програм јавне расправе о Нацрту закона о биоцидним производима.

Јавну расправу о Нацрту закона о биоцидним производима спроводи Министарство заштите животне средине.

Јавна расправа о Нацрту закона о биоцидним производима спроводи се у периоду од 25. октобра до 23. новембра 2018. године и у том периоду Нацрт закона о биоцидним производима биће доступан за увид и преузимање на интернет страници Министарства заштите животне средине, www.ekologija.gov.rs  и на порталу е-управе.

Јавна расправа о Нацрту закона о биоцидним производима у форми презентације и расправе о Нацрту закона одржаће се на округлом столу, у организацији Министарства заштите животне средине, а у сарадњи са Привредном комором Србије, 30. октобра 2018. године у Привредној комори Србије, улица Ресавска бр. 15, сала 1, са почетком у 10 часова.

Учесници у јавној расправи су представници државних органа, организација, привредних субјеката, стручна јавност, као и остале заинтересоване стране.

Позивају се учесници да узму учешће у јавној расправи, у оквиру које могу достављати примедбе, предлоге и сугестије за унапређење текста Нацрта закона о биоцидним производима, путем електронске поште на адресу: upravljanje[at]nullekologija.gov.rs , са назнаком „Јавна расправа – Закон о биоцидним производима“ или писаним путем на адресу: Министарство заштите животне средине, Сектор управљање животном средином, Омладинских бригада бр.1, 11070 Београд, са назнаком „Јавна расправа – Закон о биоцидним производима”.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта закона о биоцидним производима.

По окончању поступка јавне расправе, Министарство заштите животне средине анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о биоцидним производима, који ће објавити на својој интернет страници.