Na osnovu člana 123. stav 4. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 91/10-ispr., 14/16 i 95/18 – dr. zakon), ministar donosi odluku o prodaji, načinu i uslovima prodaje zaštićenih vrsta crnih i belih tartufa stečenih protivzakonitom radnjom, koje su oduzete u vršenju inspekcijskog nadzora od fizičkih lica. Prodaju se zaštićene vrste i to:

  1. 2.350 grama duboko zamrznutog nedozrelog crnog letnjeg tartufa (Tuber aestivum Vittad.), koji se nalazi u Zavodu za zaštitu prirode Srbije;
  2. 3.950 grama duboko zamrznutog belog tartufa (Tuber magnatum Pico.), koji se nalazi u Zavodu za zaštitu prirode Srbije;
  3. 4.218 grama duboko zamrznutog belog tartufa (Tuber magnatum Pico.), koji se nalazi u Zavodu za zaštitu prirode Srbije.

Pravo na podnošenje ponuda imaju  sva zainteresovana pravna i fizička lica. Rok za podnošenje ponuda je 5 (pet) dana od dana objavljivanja javnog poziva na zvaničnoj internet stranici ministarstva (www.ekologija.gov.rs) i Portalu e-Uprava (www.euprava.gov.rs ).

Ovde možete preuzeti Obrazac, javni poziv i odluku javnog konkursa.