Др Срђан Белиј, државни секретар у Министарству природних ресурса, рударства и просторног планирања, посетио је 25. Јануара 2013. Године ЈП ”Дирекцију за грађевинско земљиште и путеве општине Сурдулице” из Сурдулице –  управљача  Предела изузетних одлика ”Власина”.

Током посете, представници управљача представили су планове и активности управљања риболовним водама Власинског језера и успостављања мрестилишта аутохотне пастрмке (Salmo trutta m. fario). Узимајући у виду податке о продукционим односима рибљих врста у акумулацији Власинe, током наредног периода предвиђа се континуално порибљавање поточном пастрмком. Овим се наставља тенденција успостављања доминације салмонида над другим фамилијама риба у Власинској акумулацији јер она по својим еколошким својствима одговара салмонидним водама.

Са циљем ревитализације екосистема риболовних вода Републике Србије и стратешког опредељења Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања за формирање центара за репродукцију аутохтоних врста риба и порибљавање риболовних вода у Србији, др Срђан Белиј је најавио већу подршку државе корисницима рибарских подручја и управљачима заштићених подручја у  наведеним активностима.