Након учесталог извештавања медија о појави паразита код риба из Дунава, Саве и каналске мреже Дунав – Тиса – Дунав, у организацији Удружења за пољопривреду, прехранбену и дуванску индустрију и водопривреду Привредне коморе Србије,  19.02.2013. године у просторијама Привредне коморе Србије одржан је састанак посвећен зоонотским паразитозама код слатководних и морских риба, коме су присуствовали представници Привредне коморе Србије, ветеринарске инспекције Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Института за технологију меса, Завода за заштиту природе Србије, Удружења аласа Србије и научне и стручне јавности.

У уводном делу састанка изнети су подаци о распрострањењу и животном циклусу паразита Eustrongylides sp. који је пронађен код сома, смуђа и гргеча у Србији. Током развића овог паразита циклус полази од акватичних птица које су преносници а у циклусу учествују водене олигохете, бентофаге рибе и предаторске (писциворне рибе) којима се хране птице. Присуство тог паразита на просторима Европе није новијег датума, а код нас су паразити нађени у великом броју у ларвеном облику у претходне две године. Одрасли паразит присутан је код птица које се хране рибом. Човек може да унесе ларву пресном, саламуреном или маринираном рибом, истакнуто је на састанку, док сваки облик термички обрађене рибе на температури од 80 °С и риба која је била замрзнута у трајању од најмање 72 часа не може бити узрочник инфекције. Не постоје подаци да се у Србији било ко заразио паразитом из породице Eustrongylides sp. Такође, представници научно – истраживачких установа појаснили су присутнима да је риба намирница анималног порекла за људску исхрану са најмањом вероватноћом преношења зооноза и да је медијска пажња посвећена овом случају непотребна.

Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања надлежно је за за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда, укључујући и регулисање привредног риболова, као одрживог коришћења природног ресурса, прописивањем и праћењем примене мера заштите овог ресурса. Риба као намирница анималног порекла за исхрану људи у надлежности је Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе  за ветерину, која преко надлежних инспектора спроводи инспекцијске прегледе рибе и производа од рибе.