Поводом иницијативе за санирање Палићког језера, данас се министар заштите животне средине Горан Триван састао са представницима Регионалне развојне агенције ПАНОНРЕГ из Суботице и  Града Суботице, који су га информисали о активностима за побољшање квалитета воде Палићког језера и очување биодиверзитета на овом подручју. Они су нагласили да је у обављеним испитивањима установљено да су подземне воде које се уливају у језеро трајни фактор његовог загађења, због чега је, пре пројекта чишћења језера, непходно извести санацију водотокова подземних вода.

Министар Триван је изразио подршку настојањима да се израде и спроведу пројекти биолошке ремедијације језера, и реше друга питања заштите животне средине на овом подручју. Он је истакао да је Палић бисер Србије, и да се морају предузети мере да се Палић заштити и очува у својим природним вредностима, што неће бити могуће уколико се не обезбеди пречишћавање отпадних вода које се уливају у Језеро.  Како је нагласио, Министарство заштите животне средине ангажоваће се на изналажењу могућности да помогне израду неопходне пројектно-техничке документације за пречишћавање отпадних вода које се уливају у Палићко језеро, и сходно заједничким опредељењима са Покрајинском владом, пружити сву стручну помоћ и подршку у решавању ових и других питања заштите животне средине Палића.